1%

A 96. SÓLYOM Cserkész Alapítvány közhasznú alapítvány, így mindenkinek módjában áll adója 1%-át felajánlani.

Köszönjük támogatóinknak a korábbi támogatásokat! Az elmúlt évben 70.177 Ft szja-felajánlás érkezett alapítványunkhoz, melyet – a decemberben már birtokba vett, hamarosan hivatalosan is felavatott – csapatotthonunk berendezésére, az őrsgyűlések eszközeire fordítunk.

Kérjük adóbevallásában “A KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSZÁMA” rovatban tüntesse fel a “96. SÓLYOM CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY” nevét és adószámát: 18286722-1-43

Nyilatkozat a személyi jövedelemadó egy százalékáról

A rendelkező nyilatkozatot az adóbevallási határidőig önállóan, utólag is megküldheti az adóhatóságnak akár elektronikusan, akár papír alapon!

Amennyiben meghatalmazott útján nyújtja be adóbevallását, úgy a meghatalmazást a rendelkező nyilatkozatra is regisztrálnia kell!