A mi törvényünk

EsküA cserkész lelke tiszta, – hófehér,
az ajka mindig igazat beszél!

Híven követve a törvényeket,
megtesz mindent, – amit csak megtehet!

A cserkész mindenütt, hol tud, – segít,
enyhíti mások szenvedéseit!

Minden jó cserkészt testvérnek tekint,
így él csupán törvényeink szerint!

Másokkal szemben gyöngéd és finom,
de önmagával szigorú nagyon!

A természet az otthona neki,
állathoz jó, – virágot kedveli!

És engedelmes mindenekfelett!
Megbecsülvén az öregebbeket.

Vidám, – jó kedve nem hagyja soha,
de meggondolt, nem nyegle, ostoba!

Nem pénznek él, – de nem dobálja azt,
fogához sem ver minden rézgarast!

A lelke tiszta, karja kőkemény,
a tíz törvényünk e kis költemény!

Noszlopy Aba Tihamér