103 éve alakult az első cserkészcsapat

103 éve ezen a napon, október 3-án alakult meg az első magyar cserkészcsapat!

Dr. Szilassy Aladár gyermekorvos 1909 és 1910 között angliai tanulmányútja során Edinburgh-ban figyelt fel az akkor kibontakozó cserkészmozgalomra.

Szilassy Aladár és Megyercsy BélaHazatérve Koczogh Andrással 2 őrsöt hoztak létre diák és iparostanonc fiúkkal, az egyiket Borbély Károly, a másikat Mezei Péter vezette.  1910 nyarán (ekkor jelenik meg Králik László tanulmánya is a cserkészetről) a Tolna-megyei Alsópélen apósa, Vizsolyi Ákos birtokán annak fiával, Gusztávval földműves- és cselédgyerekekkel rendezte meg az első cserkésztábort, ahol kipróbálta a tanulmányúti tapasztalatait.

Ezután Megyercsy Béla ref. lelkésszel, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület titkárával 1910. október 3-án létrehozták az 1. sz. BKIE cserkészcsapatot a Budapesti Református Keresztyén Ifjúsági Szövetség (BRKIE) vasárnapi iskolájában.

Dr. Szilassy Aladár betegsége miatt a csapat vezetését hamarosan Dr. Papp Gyula jogász (később a Baár-Madas református gimnázium gondnoka) vette át, aki két évvel később, 1912. december 28-án a Kálvin téri Református Egyház gyülekezeti termében Sík Sándor piarista tanárral és másokkal megalapította a Magyar Cserkészszövetséget, melynek egy évtizeden át elnöke is volt.